Godziny dziekańskie na Wydziale Farmaceutycznym i Wydziale Nauk o Zdrowiu

UMB

Informujemy, że p. Dziekan – prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska, na wniosek społeczności studenckiej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB oraz p. Prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk o Zdrowiu – prof. dr hab. Elżbieta Krajewska – Kułak :

ustanowiły godziny dziekańskie 21 grudnia 2012 r.  (8:00 – 18:00). Jednocześnie informują o obowiązku odrobienia zajęć dydaktycznych po uzgodnieniu z prowadzącym (treści programowe przewidziane na zajęciach w tym dniu muszą zostać zrealizowane).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *